INSTYTUT ENERGETYKI ODDZIAŁ GDAŃSK

Instytut Energetyki jest instytutem badawczym prowadzącym badania naukowe i prace wdrożeniowe w dziedzinach:

  • prognozowania i programowania rozwoju energetyki,
  • wytwarzania, przesyłania, rozdzielania i użytkowania energii elektrycznej i cieplnej,
  • niekonwencjonalnych źródeł energii.

Siedzibą Instytutu jest Warszawa, lecz poszczególne oddziały, lub zakłady mieszczą się również w Białymstoku, Boguchwale, Gdańsku, Łodzi (zakład transformatorów i oddział techniki cieplnej) Poznaniu oraz Radomiu.

Oddział Gdańsk jest największą placówką terenową Instytutu. Obecnie pracuje tu ponad 100 osób. Naszym największym potencjałem jest doświadczona kadra pracowników o zróżnicowanych specjalnościach.

Oddział, mieszczący się w nowoczesnym budynku, dysponuje szeroką bazą laboratoryjną (maszyny elektryczne, hydraulika siłowa, nadajniki sygnału sprzężone z siecią 15 kV).

Wszystkie prace prowadzone w Oddziałe mają charakter kompleksowy. Realizujemy cały proces od fazy badwczo-rozwojowej, poprzez projekt, wykonanie urządzeń, nadzór nad ich instalacją, uruchomienie aż do przekazania do eksploatacji. Dostarczamy rozwiazania dla całego sektora elektroenergetyki, poczynając od wytwarzania, poprzez przesył, aż po dystrybucję.

Aktualności

Istytut Energetyki ogłasza następujące przetargi

Nr sprawy: OGA-18/ZP/D/17. Przetarg nieograniczony na dostawę sensorów napięciowych. 
Nr sprawy: OGA-19/ZP/D/17. Przetarg nieograniczony na dostawę sensorów prądowych.

Szczegóły w dziale przetargi

czytaj dalej
Nabór na stanowisko Adiunkta

Instytut Energetyki Oddział Gdańsk ogłasza nabór na stanowsiko adiunkta. Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom, oraz szczegóły naboru zamieszczone są w dziale praca.

czytaj dalej