INSTYTUT ENERGETYKI ODDZIAŁ GDAŃSK

Instytut Energetyki jest Instytutem Badawczym prowadzącym badania naukowe i prace wdrożeniowe w dziedzinach:

  • prognozowania i programowania rozwoju energetyki,
  • wytwarzania, przesyłania, rozdzielania i użytkowania energii elektrycznej i cieplnej,
  • niekonwencjonalnych źródeł energii.

Siedzibą Instytutu jest Warszawa, lecz poszczególne Oddziały, lub Zakłady mieszczą się również w: Białymstoku (Zakład Doświadczalny), Boguchwale (Oddział Ceramiki "CEREL"), Gdańsku oraz Łodzi (Oddział Techniki Cieplnej "ITC").

Oddział Gdańsk jest największą placówką terenową Instytutu. Obecnie pracuje tu ponad 100 osób. Naszym największym potencjałem jest doświadczona, posiadająca ogromną wiedzę techniczną, kadra pracowników o zróżnicowanych specjalnościach.

Oddział, mieszczący się w nowoczesnym budynku, dysponuje szeroką bazą laboratoryjną (maszyny elektryczne, hydraulika siłowa, nadajniki sygnału sprzężone z siecią 15 kV).

Wszystkie prace prowadzone w Oddziałe mają charakter kompleksowy. Realizujemy cały proces od fazy badawczo-rozwojowej, poprzez projekt, wykonanie urządzeń, nadzór nad ich instalacją, uruchomienie aż do przekazania do eksploatacji. Dostarczamy rozwiazania dla całego sektora elektroenergetyki, poczynając od wytwarzania, poprzez przesył, aż po dystrybucję.

Aktualności

Horyzont 2020 kolejne działania


Od dnia 1 listopada 2020 r. IEn Gdańsk rozpoczynie realizację projektu eNeuron, który jest piątym projektem finansowanym z programu Horyzont 2020. Aktualnie realizujemy projekty INTERPLAN, Sharing Cities i EUniversal, a projekt UPGRID został zakończony. Projekty te uzyskały również dofinansowanie z MNiSW w ramach programu Premia na Horyzoncie.

czytaj dalej
Kompleksowe testowanie algorytmów i urządzeń teraz z pomocą cyfrowego symulatora czasu rzeczywistego RTDS

Mija rok odkąd w Instytucie Energetyki Oddział Gdańsk po raz pierwszy wykorzystano cyfrowy symulator czasu rzeczywistego (RTDS) do testów algorytmów dla opracowywanych urządzeń. Testowano wówczas sterownik rozruchu częstotliwościowego hydrozespołów dużych mocy poprzez powiązanie go z symulatorem RTDS odwzorowującym przekształtniki układu rozruchu, hydrozespół, jak i elektrownię wraz z otoczeniem.

Dzięki zastosowaniu symulatora RTDS możliwe było wykonanie powtarzalnych prób urządzenia w szerokim zakresie symulowanych warunków pracy – od stanów normalnych pracy systemu, co pozwoliło zoptymalizować jego działanie – do stanów zakłóceniowych i awaryjnych, dla których przeprowadzenie prób na obiekcie jest w praktyce niemożliwe.  Od tej pory technika hardware-in-the-loop jest stale wykorzystywana przez zespoły projektowe IEn do weryfikacji działania urządzeń takich jak układy rozruchu synchronicznego czy regulatory napięcia, natomiast symulator RTDS służy także do innych celów, m.in. do opracowywania nowych algorytmów, takich jak algorytm sztucznej inercji rozwijany w projekcie INTERPLAN czy do badań modelowych z układami HVDC.

Stosowany symulator to rozwiązanie dostarczone przez lidera w zakresie symulacji w czasie rzeczywistym, firmę RTDS Technologies z Kanady. Urządzenie bazuje na wielordzeniowym systemie Novacor i jest wyposażone w bogate peryferia służące m.in. do wymiany sygnałów analogowych i dwustanowych, komunikację z wykorzystaniem standardu IEC 61850, podłączanie zabezpieczeń czy układów PMU/WAMS.

czytaj dalej