Historia

Rok 1953

* Utworzenie Instytutu Energetyki z siedzibą w Warszawie;

Rok 1954

* Utworzenie w Gdańsku placówki terenowej pod nazwą "Pracowania Regulacji"

Rok 1972

* Podporządkowanie Oddziału Instytutowi Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu;
* Uzyskanie samodzielności finansowej;

Rok 1987

* Powrót Oddziału do struktury Instytutu Energetyki;

Rok 1996

* Przeprowadzka oddziału do nowego budynku i urządzenie nowych laboratoriów maszynowych;

Rok 2000

* Uzyskanie Certyfikatów Systemu Jakości ISO 9001 i IQNet;