Misja

Naszą misją jest dostarczanie wyników badań, ekspertyz,

urządzeń i oprogramowania z dziedziny energetyki, które zapewnią naszym

klientom rozwiązania optymalne ekonomicznie i technicznie oraz przyjazne dla

środowiska, a które są efektem naszej dogłębnej wiedzy, długoletniego

doświadczenia i prowadzonych przez nas badań naukowych

oraz prac badawczo-rozwojowych.

Chcemy pozostać niekwestionowanym autorytetem w zakresie badań naukowych

i przodującym dostawcą ekspertyz, rozwiązań, urządzeń i oprogramowania

w dziedzinie energetyki.