Zakres działalności

 • Cyfrowe systemy pomiaru mocy i energii;
 • Diagnostyka i sterowanie elektrofiltrów energetycznych;
 • Cyfrowe układy zabezpieczeń stacji elektroenergetycznych;
 • Specyficzne zagadnienia łączności w elektroenergetyce i
 • Modele matematyczne elementów systemu elektroenergetycznego;
 • Układy wzbudzenia i regulacji napięcia generatorów;
 • Badanie wpływu układów regulacji na stabilność systemu;
 • Nowe rozwiązania stabilizatorów, umożliwiające zwiększenie zakresu stabilnej pracy generatorów;
 • Algorytmy wieloparametrowej regulacji generatorów, zawierające elementy adaptacji i optymalizacji;
 • Zastosowanie nowych, półprzewodnikowych elementów w stopniach wzmacniaczy mocy układów wzbudzenia maszyn synchronicznych;
 • Regulatory rozruchu silników dużej mocy;
 • Układy automatyki siłowni z silnikami spalinowymi.
 • Modele matematyczne układów regulacji i algorytmy sterowania;
 • Analiza dynamiki pracy hydrozespołów z uwzględnieniem zjawisk hydraulicznych w rurociągach;
 • Diagnostyka układów regulacji turbin wodnych i parowych;
 • Badania nowych elementów hydrauliki siłowej do układów regulacji turbin;
 • Projektowanie układów nadrzędnego sterowania i kontroli pracy elektrowni wodnych.
 • Układy automatycznej regulacji nadrzędnej napięcia i mocy biernej w elektrowniach;
 • Układy automatycznej regulacji stacji transformatorowych;
 • Regulatory transformatorów;
 • Komputerowe systemy zdalnego sterowania;
 • Oprogramowanie systemów komputerowych.
 • Sterowanie odbiorami w systemie elektroenergetycznym za pomocą sygnałów o częstotliwości akustycznej (system SCA, obejmujący nadajniki i odbiorniki sygnału);
 • Analiza jakości energii elektrycznej: pomiary zakłóceń i odkształceń napięć i prądów w sieciach;
 • Mikroprocesorowe systemy nadrzędnego sterowania nadajnikami SCA w powiązaniu z systemami regulacji mocy oraz z systemami rozliczeń energii i mocy wymienianej.
 • Analizy techniczno-ekonomiczne dotyczące energetyki w długim horyzoncie czasowym.