Osiągnięcia

 • Opracowanie i uruchomienie produkcji cyfrowych regulatorów zasilania elektrofiltrów;
 • Opracowanie i wdrożenie w spółkach dystrybucyjnych systemów pomiaru mocy i energii dla celów rozliczeniowych;
 • Udział w rozwiązywaniu "Problemów roku 2000" w systemach komputerowych przedsiębiorstw energetycznych;
 • Opracowanie i wdrażanie układów nadrzędnego sterowania i kontroli pracy elektrofiltrów w energetyce i hutnictwie.
 • Opracowanie i wdrożenie cyfrowych regulatorów napięcia i stabilizatorów systemowych generatorów synchronicznych dużej mocy;
 • Pomyślna próba uruchomienia bloku w Elektrowni Pątnów przy zasilaniu jego potrzeb własnych z Elektrowni Wodnej Włocławek po symulowanej awarii systemowej;
 • Zastosowanie technologii FACTS w krajowym systemie przesyłowym (praca dla Electric Power Research Institute, USA);
 • Opracowanie i uruchomienie produkcji regulatorów napięcia do prądnic morskich;
 • Algorytmy wieloparametrowej regulacji generatorów, zawierające elementy adaptacji i optymalizacji;
 • Zastosowanie nowych, półprzewodnikowych elementów w stopniach wzmacniaczy mocy układów wzbudzenia maszyn synchronicznych;
 • Regulatory rozruchu silników dużej mocy;
 • Układy automatyki siłowni z silnikami spalinowymi;
 • Opracowanie, wykonanie i uruchomienie układu rozruchu częstotliwościowego silników pomp 5,6 MW w Elektrowni Wodnej Dychów;
 • Studium wpływu połączenia prądem stałym Polski ze Szwecją na pracę Krajowego Systemu Systemu Elektroenergetycznego.
 • Opracowanie i wykonanie układu elektrohydraulicznego regulatora ze sterowaniem cyfrowym do turbiny Kaplana o mocy 10 MW;
 • Opracowanie typoszeregu regulatorów elektrohydraulicznych ze sterowaniem cyfrowym do hydrozespołów o mocach do 2 MW z turbinami Francisa, Kaplana i Banki;
 • Modernizacja układów zasilania olejowego hydrozespołów Elektrowni Wodnej Włocławek oraz wyposażenie ich w układy automatycznego uzupełniania powietrza w akumulatorach powietrzno-olejowych;
 • Opracowanie i zainstalowanie w Elektrowniach Wodnych Gąbin i Grajówka układów nadrzędnego sterowania i wizualizacji pracy elektrowni;
 • Opracowanie i zainstalowanie w elektrowniach wodnych: Włocławek, Solina i Myczkowce układów automatycznej kontroli stanu technicznego zapór wodnych;
 • Wprowadzenie do ruchu w ponad 40 stacjach najwyższych napięć układów automatycznej regulacji przekładni transformatorów typu ARST;
 • Wprowadzenie do ruchu układów automatycznej regulacji napięcia typu ARNE we wszystkich elektrowniach systemowych w Polsce;
 • Opracowanie i wprowadzenie do ruchu w Obszarowych Dyspozycjach Mocy (DM) i Krajowej Dyspozycji Mocy (KDM)systemu zdalnego sterowania, monitorowania i rejestracji pracy układów ARNE i ARST;
 • Opracowanie i uruchomienie produkcji nowego typu regulatora przekładni transformatorów typu URT.
 • Opracowanie i wdrożenie produkcji nadajnika częstotliwości akustycznej (SCA) z generatorem opartym na inteligentnych elementach mocy (IPM) w technologii IGBT;
 • Opracowanie i wykonanie modemów do transmisji danych przez okrętową sieć elektroenergetyczną wg normy ISO 10368;
 • Opracowanie, wykonanie i badania wysokonapięciowego układu do zasilania elektrofiltrów, opartego na przetwornicy częstotliwości;
 • Opracowanie modelu łącza prądu stałego i wykonanie badań symulacyjnych wpływu łącza na pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
 • Analiza potencjalnej konkurencyjności rynkowej sprzedaży energii elektrycznej przez Elektrownię Dolna Odra w długim horyzoncie czasowym.