Zakład Urządzeń Elektrohydraulicznych (OGH)

e-mail: ogh@ien.gda.pl

Dariusz Downar
Kierownik Zakładu
tel. (+48 58) 349-81-40
e-mail: d.downar@ien.gda.pl

Dariusz Pastwa
Zastępca Kierownika Zakładu
tel. (+48 58) 349-81-48
e-mail: d.pastwa@ien.gda.pl